top of page

TEMEL İLKELERİMİZ

a) “İnsan, yaratılan en değerli varlıktır” felsefesi temel ilkemizdir.

b) İnsanlara sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımlaşma en öncelikli kavramlarımızdır.

c) Yapılması planlanan dernek faaliyetlerinin bireylerin gönüllerinin alınarak yapılmasına özen gösterilecektir.

d) Derneğin bütün faaliyetlerinde “samimiyet, istişare ve düşünceye saygı ” esas olacaktır.

e) Dernek üyeleri her türlü ön yargılı (peşin hükümlü) fikirlerden uzak, yeniliğe ve değişime açık bir yaklaşım içinde olacaktır.

f) Dernek üyeleri, derneğin hedeflerine ulaşma hususunda her türlü yükümlülüklerini yerine getirmeye azami gayret gösterecek, hukuka ve ahlaka aykırı olmamak şartıyla birbirleriyle yardımlaşma ve dayanışma içinde olacaklardır.

g) Özden Öze Derneği , insanlar arasında güven, huzur ve kardeşlik duygularıyla oluşan birlik ve beraberliğin en üst düzeyde sağlanması için gerekli tedbirleri alacaktır.

h) Derneğimiz, her türlü bölücülüğü ve ayrımcılığı en önemli insanlık suçu kabul edecektir.

bottom of page