top of page

DEĞERLERİMİZ

 • İnsana değer vermek

 • Sevgi, saygı

 • Hoşgörü

 • Dürüstlük (Kişisel, akademik veya profesyonel)

 • Samimiyet

 • Şeffaflık

 • Gelişime Açıklık

 • Liderlik

 • İnsancıllık

 • Demokratiklik

 • Eşitlik-Adaletlik

 • Bilimsellik

 • Profesyonellik

 • Etik Değerler

 • Paylaşımcılık

 • Üretkenlik

 • Katılımcılık

 • Takım Bilinci

 • Girişimcilik

 • Akılcılık

 • Eğitim, araştırma ve ifade özgürlüğü

 • Sorumluluk bilinci

 • Yaratıcılık

 • Yenilikçilik

 • İşbirliğine açık olmak

 • Başkalarının hak ve özgürlüklerine saygılı olmak

 • Sürekli eğitim-öğretim

 • Toplumsal sorumluluk

 • Duygu, düşünce ve davranışta tutarlılık

 • Liyakat

 • İdealist olmak

 • Estetik duyarlık

 • Çevre bilinci

 • Toplumsal sorunlara duyarlılık

 • Kanunlara ve toplum kurallarına uygun davranmak

 • Veriye ve bilgiye dayalı karar almak

 • Kanaatkarlık

 • Mütevazilik

bottom of page