top of page

TEMEL İLKELERİMİZ

• “İnsan, yaratılan en değerli varlıktır” felsefesi temel ilkemizdir.
• İnsanlara sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımlaşma en öncelikli kavramlarımızdır.
• Yapılması planlanan dernek faaliyetlerinin bireylerin gönüllerinin alınarak yapılmasına özen gösterilecektir.
• Derneğin bütün faaliyetlerinde “samimiyet, istişare ve düşünceye saygı ” esas olacaktır.
• Dernek üyeleri her türlü ön yargılı (peşin hükümlü) fikirlerden uzak, yeniliğe ve değişime açık bir yaklaşım içinde olacaktır.
• Dernek üyeleri, derneğin hedeflerine ulaşma hususunda her türlü yükümlülüklerini yerine getirmeye azami gayret gösterecek, hukuka ve ahlaka aykırı olmamak şartıyla birbirleriyle yardımlaşma ve dayanışma içinde olacaklardır.
• İÇD, insanlar arasında güven, huzur ve kardeşlik duygularıyla oluşan birlik ve beraberliğin en üst düzeyde sağlanması için gerekli tedbirleri alacaktır.
• Derneğimiz, her türlü bölücülüğü ve ayırımcılığı en önemli insanlık suçu kabul edecektir.

bottom of page