top of page

DERNEĞİN AMACI

ÖZ'den ÖZ'e Derneğimiz toplumu oluşturan tüm bireylerin sevgi, saygı, hoşgörü, barış, huzur ve mutluluk içinde yaşamaları için gerekli altyapıyı oluşturarak, büyük bir toplumsal dönüşümü ve değişimi gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu amacın gerçekleşebilmesi için kişilerin kendilerini bilmeleri ve tanımaları gerekmektedir.

İnsan anlaşılması zor bir varlıktır. İnsanın kökeni veya nereden geldiği konusu geçmişin olduğu gibi günümüzün de en güncel konularından biridir. Çağlardan bu yana insanlar bu sorun üzerine eğilmiş ve bu konuda birçok görüş ve tezler ileri sürmüşlerdir. İnsanın mahiyeti hakkında günümüzde bile yeterli bir fikir birliği sağlanamamakla birlikte, bilim adamlarının son zamanlarda insan üzerinde yaptıkları çalışmalar yeni ufuklar açmaktadır. Özellikle insan beyni üzerinde elde edilen bilgiler yeni bir çağı başlatacak niteliktedir. İnsanların kendilerini tanıdıkça, insanlar arası ilişkilerin daha seviyeli bir gelişim göstermesi, insanların sevgi, saygı, hoşgörü, barış, huzur ve mutluluk içinde yaşayacakları güzel günlerin gittikçe yaklaştığı kanaati kendini bilenler tarafından dile getirilmektedir.

İnsanlığa Çağrı Derneğimiz, kendini arayanlar ile kendini bulanların buluştuğu bir ortamı oluşturmak gibi bir görevi üstlenmiş bir dernektir. Stres içinde kıvranan günümüz insanının bu sıkıntılarından kurtularak, bolluk, güzellik, huzur ve mutluluk dolu yepyeni bir çağa gittikçe yaklaştığı bu süreçte, kendini arayanları ve kendini bulanları derneğimize davet ediyoruz.

bottom of page